Weronika Jankowska – prawnik

Prawnik
e-mail: jankowska@gutowski.pro

Studentka II roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Interesuje się prawem cywilnym i karnym. Bierze czynny udział w spotkaniach Koła Naukowego Kryminologii i Polityki Kryminalnej, a także jest członkiem Koła Naukowego Prawa Niemieckiego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego.