Marta Chocianowska – aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki
e-mail: chocianowska@gutowski.pro

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w trakcie studiów, w notariacie i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W dotychczasowej pracy zajmowała się prawem cywilnym, prawem nieruchomości, prawem spółek i prawem administracyjnym. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia prawa karnego, konstytucyjnego i rodzinnego. Posługuje się językiem angielskim.

Od 2017 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.