dr Mariusz Zelek – adwokat

Adwokat
e-mail: zelek@gutowski.pro

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, przewodniczący Komisji Informatyzacyjnej oraz członek Komisji Szkolenia Aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, członek Zespołu Redakcyjnego oficjalnego portalu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej – „Adwokat Wielkopolski” (http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat.html).

Autor lub redaktor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej i prawa Internetu w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym monografii pt. „Umowa o rejestrację domeny internetowej” (wyd. C.H. Beck 2015) nagrodzonej główną nagrodą w I edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego. Za pracę tę otrzymał również wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Rozprawa doktorska została nadto uhonorowana wyróżnieniem w VIII edycji konkursu Dziennika – Gazeta Prawna „Złote Skrzydła” dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych, w kategorii: Prawo gospodarcze.

Współautor dwutomowego „Komentarza do Kodeksu Cywilnego” pod redakcją naukową prof. dr hab. Macieja Gutowskiego (wyd. C.H. Beck 2016).

Laureat IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015” zorganizowanego przez Dziennik – Gazeta Prawna oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer (6. miejsce w rankingu).

W przeszłości Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Prawa Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, prawnik w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z/s w Poznaniu, wolontariusz w organizacjach pozarządowych. Organizator i uczestnik konferencji i szkoleń o charakterze krajowym i międzynarodowym, w tym finansowanych przez Komisję Europejską oraz prowadzonych przez funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odbył praktykę zawodową m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Obrony Narodowej i Urzędzie Patentowym RP.

Zainteresowania koncentrują się wokół prawa czynów niedozwolonych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki domen internetowych.

W swojej pracy zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniem stron w procesach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniach przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz wojskowymi.

Włada biegle językiem angielskim.