Magdalena Homska-Trembińska – aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki
e-mail: homskatrembinska@gutowski.pro

 

W 2018 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo i postępowanie karne. W dotychczasowej pracy zajmowała się także prawem cywilnym oraz prawem rodzinnym. Posługuje się językiem angielskim.

Od 2019 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.