Kamil Świętkowiak – aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki
e-mail: swietkowiak@gutowski.pro

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku opracował i obronił pracę magisterską pt. „Przesłuchanie podejrzanego w świetle przysługujących uprawnień, technik prowadzenia czynności oraz granic prawnych z tym związanych” w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Anny Gereckiej-Żółyńskiej. Interesuje się prawem karnym materialnym, postępowaniem karnym oraz prawem karnym skarbowym.

Od 2019 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.