Justyna Baniewska – adwokat, makler papierów wartościowych

Adwokat
e-mail: baniewska@gutowski.pro

Justyna Baniewska biurko

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność Finanse, audyt i podatki oraz Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek oraz prawa upadłościowego. Uczestniczyła także w przeprowadzaniu projektów due dilligence. Od 2017 roku na podstawie licencji nr 3166 wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego posiada również uprawnienia maklera papierów wartościowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych i prawa papierów wartościowych. Posługuje się biegle językiem angielskim, zna także język niemiecki i hiszpański.

Od 2014 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.