Ewelina Jankowska – prawnik

Prawnik
e-mail: e.jankowska@gutowski.pro

Studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini koła naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS. Swoje zainteresowania skupia wokół  zagadnień z prawa cywilnego i prawa karnego. Włada językiem angielskim.