dr Piotr Binas – adwokat

Adwokat
e-mail: binas@gutowski.pro

Doktor nauk prawnych, autor publikacji z zakresu prawa karnego i prawa postępowania karnego, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B.), wykładowca akademicki, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, członek Komisji Szkolenia przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, członek Poznańskiego Seminarium Karnistycznego, uczestnik wielu konferencji i szkoleń, w pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.