Daria Karlik – aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki
e-mail: karlik@gutowski.pro


daria biurko

W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę magisterską pt. „Skarga na wyrok sądu odwoławczego na tle środków zaskarżenia w polskim procesie karnym” przygotowała i obroniła w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Wilińskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianego prawa i postępowania karnego. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego.

Od 2017 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.