Anna Kędzierska – aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki

e-mail: kedzierska@gutowski.pro

4

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych i budowlanych, a także gospodarka i zarząd nieruchomościami.

Posługuje się językiem angielskim.