Aleksandra Szwechłowicz – adwokat

Aplikant adwokacki
e-mail: szwechłowicz@gutowski.pro

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczu w Poznaniu na kierunku prawo. Otrzymała wyróżnienie za osiągnięte w trakcie studiów wyniki w nauce. W ramach zdobywania doświadczenia współpracowała z poznańskimi kancelariami adwokatów i radców prawnych o różnym profilu działalności.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa cywilnego i handlowego,  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z obsługą korporacyjną spółek. Brała udział w projektach dotyczących emisji papierów wartościowych oraz procesów transformacji i reorganizacji spółek.

Włada biegle językiem angielskim.