Adam Flaszewski – adwokat

Adwokat
e-mail: flaszewski@gutowski.pro

Adam Flaszewski biurko

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz Referatu Skargowego Okręgowej Rady Adwokackiej. Wspólnik Adwokackiej Spółki Komandytowej Gutowski i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim oraz karnym, reprezentując klientów Kancelarii przez Sądami różnych instancji. Współautor specjalistycznej literatury prawniczej z zakresu prawa cywilnego – gospodarczego. Autor wielu opinii z zakresu prawnych aspektów działalności handlowej, której przedmiot stanowią wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz produkty lecznicze. Uczestniczył w licznych negocjacjach, w wyniku których doszło do nawiązania współpracy między dużymi podmiotami gospodarczymi. Aktywnie uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych, wspierając strony w wypracowaniu ugody na etapie przedsądowym.
Język angielski