Tworzenie i rejestracja spółek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółdzielni, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń. Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych. Kancelaria doradza również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.