Sporządzanie i badanie umów

Prawnicy Kancelarii przygotowują oraz opiniują umowy i wzorce umów (regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów itp.) z zakresu wszelkich dziedzin prawa, w szczególności umowy w obrocie gospodarczym, umowy pracownicze, kontrakty menadżerskie oraz umowy z zakresu prawa autorskiego (w tym umowy licencyjne) oraz prawa znaków towarowych.