Prowadzenie negocjacji

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w negocjacjach biznesowych jak i w rokowaniach mających na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia zaistniałego między stronami sporu. Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie wyboru odpowiedniej strategii negocjacji, przygotowują, opiniują lub rekomendują stosowną modyfikację draftów porozumień oraz uczestniczą w negocjacjach w trakcie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji.