Due diligence (audyt prawny)

Na potrzeby inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów lub akcji, przedsiębiorstwa lub jego części, Kancelaria przeprowadza kompleksowe audyty prawne spółek i przedsiębiorstw w celu wykrycia potencjalnych ryzyk i zagrożeń, jakie wynikają lub mogą wyniknąć z działalności tych podmiotów. Zakres przeprowadzanego audytu dostosowany jest do potrzeb Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której działalność prowadzi badany podmiot. Due diligence obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, stosunki z podmiotami powiązanymi, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe. Ustalenia przeprowadzonego audytu przedstawiane są w formie raportu.