Gutowski i Wspólnicy ASK

Tworzenie i rejestracja spółek
Prowadzenie negocjacji
Porady prawne
Obsługa fuzji i przejęć
Zastępstwo procesowe

 

Stała obsługa prawna

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Oferujemy stałą obsługę prawną zarówno przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jak i spółek, w tym spółek kapitałowych.

Kancelaria  Gutowski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa specjalizuje się w reprezentacji klientów w sporach sądowych – cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, a także w postępowaniu karnym i karno-skarbowym, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Prawnicy Kancelarii zastępują klientów przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym, a także reprezentują ich w mediacji i arbitrażu przed sądami arbitrażowymi, zarówno instytucjonalnymi, jak i ad hoc. Spółka oferuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa pracy, administracyjnego i podatkowego, prawa własności intelektualnej i mediów, prawa nowych technologii, prawa antymonopolowego i konkurencji, a także prawa karnego i karno-skarbowego.Kancelarię tworzy zespół kilkunastu prawników oraz personel administracyjny.

gutowski-email
Aktualności
Archiwum aktualności