Prawo własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej (patenty na wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, odmiany roślin). Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi w zakresie prowadzenia przed postępowań Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) postępowań zmierzających do uzyskania bądź przedłużenia stosownych praw, jak również zajmuje się reprezentacją Klientów w procesach sadowych związanych z naruszeniem takich praw.