Prawo konsumenckie

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne na rzecz konsumentów w sporach z przedsiębiorcami dotyczących roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, gwarancji oraz stosowania niedozwolonych postanowień w umowach i wzorcach umów (regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów itp.).