Prawo konkurencji

Kancelaria doradza i reprezentuje przedsiębiorców we wszelkich postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów również w prowadzonych przed sądami powszechnymi sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji oraz o nieuczciwe praktyki rynkowe. W zakresie działalności Kancelarii mieści się także przygotowanie i analiza wszelkiego rodzaju wzorców umownych (regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów itp.) pod katem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami krajowymi i europejskimi oraz reprezentacja przedsiębiorców w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.