Prawo Internetu i domen internetowych

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa Internetu. Prawnicy Kancelarii zajmują się w szczególności kompleksowym doradztwem podmiotom prowadzącym sklepy internetowe, w tym zajmującymi się sprzedażą transgraniczną, w szczególności podmiotom zajmującym się handlem wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi oraz produktami farmaceutycznymi. Kancelaria doradza również podmiotom działającym w branży e-commerce. Członkowie Zespołu Kancelarii reprezentują także Klientów w sporach mających na celu odzyskanie (przejęcie) domeny i dotyczących nieuczciwej rejestracji domen internetowych (zjawiska takie jak: cybersquatting, typosquatting, cybersmearing, cyberwildcatting) w postępowaniach arbitrażowych w Polsce i za granicą.