Prawo handlowe

Kancelaria zajmuje się opracowywaniem umów oraz rejestracją spółek prawa handlowego, spółdzielni, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń. Prawnicy Kancelarii prowadzą również obsługę organów spółek (m.in. walne zgromadzenie, zgromadzenie wspólników, posiedzenia zarządu, rad nadzorczych), kompleksowo doradzają także w bieżącej działalności tych podmiotów i ich organów.