Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu wszelkich dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Prawnicy Kancelarii doradzają i reprezentują Klientów w sprawach dotyczących m.in. zasad podejmowania działalności gospodarczej (w tym także przez przedsiębiorców zagranicznych), uzyskiwania koncesji i zezwoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, nadzoru organów państwa nad przedsiębiorcami, pomocy publicznej, obrotu instrumentami finansowymi, komercjalizacji, prywatyzacji oraz ochrony renomy, know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa.