Prawo cywilne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawnicy kancelarii reprezentują Klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i we wszelkich pozasądowych postępowaniach mających na celu rozstrzygnięcie sporu (m.in. negocjacje, mediacja, arbitraż). Prawnicy Kancelarii zajmują się w szczególności prowadzeniem spraw o zapłatę, spraw o naruszenie dóbr osobistych, spraw dotyczących robót budowlanych oraz spraw odszkodowawczych.