Prawo administracyjne i podatkowe

Prawnicy Kancelarii występują jako pełnomocnicy we wszelkiego typu sprawach z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjnego. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT oraz ceł i gier hazardowych, a nadto w sprawach z zakresu prawa budowlanego, postępowaniach w przedmiocie wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego oraz w sprawach odzyskiwania nieruchomości utraconych przez właścicieli na skutek wywłaszczenia.