Kancelaria Gutowski i Wspólnicy


Cały zespół

Spółka adwokacka Gutowski i Wspólnicy specjalizuje się w reprezentacji klientów w sporach sądowych – cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, a także w postępowaniu karnym i karno-skarbowym, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Prawnicy Kancelarii zastępują klientów przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym, a także reprezentują ich w mediacji i arbitrażu przed sądami arbitrażowymi, zarówno instytucjonalnymi, jak i ad hoc. Spółka oferuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, prawa spółek handlowych, papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa pracy, administracyjnego i podatkowego, prawa własności intelektualnej i mediów, prawa telekomunkacyjnego i nowych technologii, prawa antymonopolowego i konkurencji, prawa Wspólnot Europejskich, a także prawa karnego i karno-skarbowego.

Kancelarię tworzy zespół kilkunastu prawników oraz personel administracyjny.

gutowski-email