Archiwum

Maciej Gutowski, Piotr Kardas o projekcie nowelizacji kodeksu wykroczeń

Na łamach „Rzeczpospolitej” można zapoznać się z artykułem dotyczącym nowelizacji kodeksu wykroczeń, którego autorami są adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312109995-Maciej-Gutowski-Piotr-Kardas-o-projekcie-nowelizacji-kodeksu-wykroczen.html...

Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne

5 grudnia w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne.” Organizatorem wydarzenia były: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Prawnych i Prawa Prasowego oraz Instytut Nauka Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W gronie prelegentów znalazł się adw. dr Mariusz Zelek, który wspólnie z adw. Anną Wilińską-Zelek wygłosił referat pt. „Niesolidarna? Odpowiedzialność autora, redaktora, wydawcy lub Continue Reading...

Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej

W dniu 2 grudnia 2017 r. adw. dr Mariusz Zelek miał przyjemność przeprowadzić szkolenie, zatytułowane „Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej” dla adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z ochroną danych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Główna część szkolenia poświęcona została jednak aspektom związanym z koniecznością dostosowania poziomu ochrony danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia Continue Reading...

Prawo Internetu

Zapraszamy na zajęcia „Prawo Internetu”, realizowane w ramach Uniwersytetu Otwartego przez adw. Mariusza Zelka. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://uo.amu.edu.pl/kursy/prawo-internetu...