Archiwum

Aspekty Prawne Esportu

Adw. dr Mariusz Zelek wziął udział w konferencji „Aspekty Prawne Esportu”, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej trakcie wygłosił prelekcję „Wybrane problemy związane z reklamą i sponsoringiem w e-sporcie”. Relację z wydarzenia zamieścił m.in. „Przegląd Sportowy”. Można zapoznać się z nią pod adresem: https://www.przegladsportowy.pl/e-sport/e-sport-emocje-z-komputera/3wd5yjr...

Spory ustrojowe a kompetencje sądów. Granice bezpośredniego stosowania konstytucji

Artykuł Profesorów Macieja Gutowskiego i Piotra Kardasa pt. „Spory ustrojowe a kompetencje sądów. Granice bezpośredniego stosowania konstytucji”, ukazał się w „Palestrze” nr 12/2017. Autorzy poruszają w nim tematykę usytuowania sądów w demokracji konstytucyjnej, zakresu ich kompetencji w kontekście zasady podziału władzy oraz pojęcia stosowania prawa i bezpośredniego stosowania. Z artykułem można zapoznać się pod adresem: http://konstytucyjny.pl/wp-content/uploads/2018/01/M.-Gutowski-P.-Kardas-Spory.pdf...

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 marca 2017 r. (ICSK 213/16)

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją adw. dr. Mariusza Zelka pt. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 marca 2017 r. (ICSK 213/16) dotyczącego uznania zgody na jazdę z pijanym kierowcą za przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody”, którą opublikowano w 4 numerze „Prawa Asekuracyjnego” 2528(2017 r.). Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://prawoasekuracyjne.pl/numer-4-93-2017/  ...

Szkolenie dla rzeczników patentowych

W dniu 21 grudnia adw. dr Mariusz Zelek poprowadził szkolenie dla rzeczników patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Oddział Zachodniopomorski pt. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy poprzez rejestrację domeny internetowej. Bardzo dziękujemy za aktywny udział i bardzo dobrą atmosferę na sali szkoleniowej....