Archiwum

Odpowiedzialność cywilna podmiotów prasowych za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego

W numerze 3/2018 „Monitora Prawniczego” opublikowano artykuł adw. dr. Mariusza Zelka pt. „Odpowiedzialność cywilna podmiotów prasowych za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego – uwagi na temat art. 38 ust. 1 PrPras”. Autor zwraca szczególną uwagę na wątpliwości to i dokładnie za co ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 38 PrPras, a ponadto jak ta regulacja ma się do niektórych innych przepisów rzutujących na kształt deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Serdecznie zapraszamy do lektury. Informacje dot. Continue Reading...

Wypowiedź adw. dr. Mariusza Zelka dla „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt. „Nowa klauzula w umowach, uniemożliwiająca powołanie się na kodeks cywilny” dot. praktyk stosowanych przez GDDKiA. Mec. Mariusz Zelek wskazał, że „Artykuł 357[1] i art. 632 § 2 k.c. dają sądowi wyjątkowe prawo ingerencji w treść umowy i są wyjątkiem od zasady, że umów trzeba dotrzymywać, by przywrócić zachwianą słuszność kontraktową. Skoro są to kompetencje sądu, który wyjątkowo może zmodyfikować umowę, i 09to tylko w razie pojawienia się po jej zawarciu wyjątkowych, nadzwyczajnych Continue Reading...

Europejskie regulacje modelowe jako czynnik współkształtujący kierunki zmian w regulacji odpowiedzialności deliktowej

W dniu 1 lutego 2017 r. roku w Słubicach odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku”, realizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Komisją Europejską. W trakcie wydarzenia, stanowiącego platformę wymiany poglądów pomiędzy prawnikami, europeistami, politologami i przedstawicielami innych nauk społecznych – uczestnicy rozmawiali o nowych wyzwaniach, stojących przed Unią Europejską oraz jej państwami członkowskimi. Wśród prelegentów znalazł się adw. dr Mariusz Zelek, który przedstawił zagadnienie „Europejskich regulacji modelowych Continue Reading...

Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej

Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej – adwokaci profesorowie Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu oraz Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawiają autorskie propozycje reformy aplikacji adwokackiej. http://palestra.pl/upload/15/17/40/1517407494_.pdf...
Strona 3 z 2312345...1020...Koniec