Wypowiedź adw. dr. Mariusza Zelka dla „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt. „Nowa klauzula w umowach, uniemożliwiająca powołanie się na kodeks cywilny” dot. praktyk stosowanych przez GDDKiA.

Mec. Mariusz Zelek wskazał, że „Artykuł 357[1] i art. 632 § 2 k.c. dają sądowi wyjątkowe prawo ingerencji w treść umowy i są wyjątkiem od zasady, że umów trzeba dotrzymywać, by przywrócić zachwianą słuszność kontraktową. Skoro są to kompetencje sądu, który wyjątkowo może zmodyfikować umowę, i 09to tylko w razie pojawienia się po jej zawarciu wyjątkowych, nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zdarzeń, to strony nie powinny mieć możliwości ich wyłączenia umownego. Bo to nie jest element umowy, lecz wyjątkowe uprawnienie sądu stworzone po to, by silniejszy ekonomicznie nie mógł pozbawić słabszego sądowej ochrony.”

Z całym artykułem można zapoznać się pod adresem: http://www.rp.pl/Firma/302089890-Nowa-klauzula-w-umowach-uniemozliwiajaca-powolanie-sie-na-kodeks-cywilny.html