Seminarium naukowe „e-sport w społeczeństwie”

Adw. dr Mariusz Zelek w dniu 23 kwietnia 2018 r. weźmie udział w seminarium naukowym „e-sport w społeczeństwie”, organizowanym przez przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wygłosi prelekcje „E-sport a reklama towarów i usług sensytywnych – studium prawne” oraz „Czy e-sporty mają szansę uzyskać status dyscypliny olimpijskiej? Analiza z perspektywy nauk o sporcie, ludologii i nauk prawnych „. Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać pod adresem: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/sites/default/files/e-sport%202018%20program%20seminarium.pdf