Seminar on International Sales, Agency and Distributorship Contracts

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski oraz adw. dr Mariusz Zelek prelegentami Seminarium dotyczącego umów międzynarodowych.

W dniach 17-19 maja 2018 r. odbędzie się w Poznaniu seminarium dotyczące umów międzynarodowych: „DRAFTING EFFECTIVE INTERNATIONAL CONTRACTS – Seminar on International Sales, Agency and Distributorship Contracts”.

Seminarium organizowane jest przez Union Internationale des Avocats we współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką, Naczelną Radą Adwokacką, Wydziałem Prawa i Administracji UAM oraz ICC Poland.

Wezmą w nim udział prelegenci z różnych krajów, w tym zarówno doświadczeni praktycy, jak i uznani przedstawiciele środowiska akademickiego.

Część merytoryczna seminarium (w języku angielskim) odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Al. Niepodległości 53 (Collegium Iuridicum Novum, sala Auditorium Maximum).

Więcej informacji pod adresem: file-uia-poznan-programme-22520