Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej

Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej – adwokaci profesorowie Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu oraz Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawiają autorskie propozycje reformy aplikacji adwokackiej.

http://palestra.pl/upload/15/17/40/1517407494_.pdf