Odpowiedzialność cywilna podmiotów prasowych za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego

W numerze 3/2018 „Monitora Prawniczego” opublikowano artykuł adw. dr. Mariusza Zelka pt. „Odpowiedzialność cywilna podmiotów prasowych za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego – uwagi na temat art. 38 ust. 1 PrPras”. Autor zwraca szczególną uwagę na wątpliwości to i dokładnie za co ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 38 PrPras, a ponadto jak ta regulacja ma się do niektórych innych przepisów rzutujących na kształt deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Serdecznie zapraszamy do lektury. Informacje dot. numeru można odnaleźć za pośrednictwem strony http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/spis-tresci/archiwum/c/a/1532/