Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne

5 grudnia w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne.” Organizatorem wydarzenia były: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Prawnych i Prawa Prasowego oraz Instytut Nauka Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W gronie prelegentów znalazł się adw. dr Mariusz Zelek, który wspólnie z adw. Anną Wilińską-Zelek wygłosił referat pt. „Niesolidarna? Odpowiedzialność autora, redaktora, wydawcy lub innych osób w zakresie roszczeń niemajątkowych. Uwagi na tle art. 38 ustawy Prawo prasowe”.

Szersze informacje można pozyskać za pośrednictwem strony internetowej:

http://www.poznan.oirp.pl/aktualnosci/2017%20rok/konferencja-nt-ochrony-dobr-osobistych-aspekty-teoretyczne-i-praktyczne

http://www.poznan.oirp.pl/files/szkolenia/PP/Agenda%20-%20ZAPROSZENIE_konferencja_05-12-2017.pdf