Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej

W dniu 2 grudnia 2017 r. adw. dr Mariusz Zelek miał przyjemność przeprowadzić szkolenie, zatytułowane „Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej” dla adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z ochroną danych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Główna część szkolenia poświęcona została jednak aspektom związanym z koniecznością dostosowania poziomu ochrony danych osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).