Istota „szczególnych okoliczności” w rozumieniu art. 363 § 2 KC

W „Studiach Prawa Prywatnego” (nr 1/2018), ukazał się artykuł adw. dr. Mariusza Zelka pt. Istota „szczególnych okoliczności” w rozumieniu art. 363 § 2 KC. Autor analizuje przypadki kiedy sąd może odstąpić od zasady, w myśl której wysokość odszkodowania ustala się według cen z daty orzekania.

Serdecznie zapraszamy do lektury. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://czasopisma.beck.pl/studia-prawa-prywatnego/spis-tresci/archiwum/c/a/1528/