Europejskie regulacje modelowe jako czynnik współkształtujący kierunki zmian w regulacji odpowiedzialności deliktowej

W dniu 1 lutego 2017 r. roku w Słubicach odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku”, realizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Komisją Europejską.

W trakcie wydarzenia, stanowiącego platformę wymiany poglądów pomiędzy prawnikami, europeistami, politologami i przedstawicielami innych nauk społecznych – uczestnicy rozmawiali o nowych wyzwaniach, stojących przed Unią Europejską oraz jej państwami członkowskimi.

Wśród prelegentów znalazł się adw. dr Mariusz Zelek, który przedstawił zagadnienie „Europejskich regulacji modelowych jako czynnika współkształtującego kierunki zmian w regulacji odpowiedzialności deliktowej”.